Tüketici Hakem Heyeti; 24 Şubat 2016 Çarşamba günü İlçe Kaymakamımız Barış AKTAN'ın başkanlığında toplanarak
20.10.2015 tarihine kadar yapılan başvurulara ait 69 adet şikayet dilekçesini karara bağlamıştır.

24/02/2016TARİHİNDE TOPLANAN TÜKETİCİ HAKLARI HAKEM HEYETİ KARARLARI

ŞİKAYET SAYISI NEV'İ KARAR
60 Dosya Masrafı Tüketici Talebinin Kabulü
1 Dosya Masrafı Tüketici Talebinin Reddi
7 Dosya Masrafı Uzlaşma
1 Abonelik Sözleşmesi Uzlaşma


Toplam Karara Bağlanan Şikayet Sayısı: 69

Tüketiciye İadesine Karar Verilen Dosya Masrafı Tutarı: 22.561 TL