Tüketici Hakem Heyeti; 28 Nisan 2016 tarihinde İlçe Kaymakamımız Barış AKTAN'ın başkanlığında toplanarak 86 adet şikayet dilekçesini karara bağlamıştır.

Tüketiciye İadesine Karar Verilen Dosya Masrafı Tutarı: 29.000 TL'dir.