BASIN BÜLTENİ
 
HUZURLU VE GÜVENLİ EĞİTİM
 
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 22 Aralık 2016 tarihli "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik, Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" doğrultusunda eğitim ve öğretimin huzur ve güven içerisinde devamının sağlanması, geleceğimizin büyükleri olacak çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürerek gerekli önlemlerin alınması yönünde yapılması bildirilmiştir. Bu nedenle, öğrencilerimizin okula giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde okulla ilgisi bulunmayan kişilerin öğrencileri rahatsız ettikleri, ayrıca ders saatleri dâhilinde bazı öğrencilerin internet kafelere ve oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdikleri yapılan denetlemeler sonucunda anlaşıldığından bu konularda gerekli önlemlerin alınması amaç edilmiştir. Yine İçişleri Bakanlığının "2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" başlıklı genelgesi vali/kaymakamlar başkanlığında eğitimde paydaş kuruluşlarla toplantı yapılarak, hassas olduğu bilinen okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkartılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servislerle taşınması, öğrencilerimizin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri konularında kararlar alınmıştır. İl genelinde bulunan kamu ve özel kurumlara ait eğitim öğretim kurumlarının, 'bahçesinde, müştemilatında ve 50 metreye kadar yakın çevresinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine engel olabilecek kişilerin bulunmalarının yasaklanması' ayrıca 'okul günlerinde, 18 yaşından küçük öğrencilerin yanlarında veli veya vasileri olmadan 08.00-17.00 saatleri arasında internet kafe ve oyun salonlarına girmelerinin yasaklanması' planlanmıştır. Bu doğrultuda okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahısların bulunmasının engellenmesi kararının uygulanmasına ilişkin olarak, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan matbu tebliğ ve tebellüğ belgelerinin, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri'ne ve okullarda görevlendirilen ekip personeline dağıtımının yapılarak, okul çevresinde veya bahçesinde okulla ilgisi bulunmayan ve eğitim-öğretimin aksamasına neden olacak davranışlarda bulunan yaşı büyük ve küçük şahısların bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılmaları tebellüğ belgelerinin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde oluşturulacak havuzda toplanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari işlem uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.