65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2- Muhtaçlık Belgesi

3- (3) adet belgelik fotoğraf

4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü ve Bağ-Kur Müdürlüğü'ne soruşturma yazıları

5- 18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu